Партньори

EURO4SCIENCE се координира от Университета в Авейро (Португалия) и включва партньори от България, Полша, Португалия и Великобритания. Всички партньори споделят целите на проекта за поощряване на ангажирането на деца/младежи в предметите и професиите, свързани с наука, чрез иновативни методологии и теми, които са насочени конкретно към учениците, като по този начин се подпомага борбата с преждевременното отпадане от училище и се насърчава интердисциплинарният подход.

 

Координатор

Университет Авейро

http://www.ua.pt/

uaveiro-logo

Университетът в Авейро (UA) има сериозен научно-изследователски профил и специфичен модел на управление (16 Департамента, 4 Политехнически училища и редица обучителни центрове – без факултети). Университетът действа като „интерфейс“ за образование и обучение, като поддържа активна връзка с местната общност и е пионер в Португалия по отношение на това, че открива специалности и дисциплини, които не се изучават никъде другаде. Университетът прилага Европейската система за трансфер на кредити (ECTS)(2004, 2009 и 2013) и Дипломното приложение (Diploma Supplement Label) (2009 и 2013).
Университетът участва в различни европейски програми и проекти и провежда различни съвместни докторски програми с други университети както в Португалия, така и в чужбина. Университетът осигурява ресурси за проучвателната си политика посредством програми за финансиране и привличане на високо квалифицирани изследователи. Настоящите предизвикателства пред Университета включват: разширяване на междуинституционалното сътрудничество и стартиране на магистърски и докторски програми, свързани с изследванията и индустрията.

Лице за контакт:  Г-н Луис Соуто (координатор на проекта)  lsouto@ua.pt

 


 

Партньори

Agrupamento de Escolas José Estevão

http://www.aeje.pt/


aeje

Този „клъстер“ от училища работи с над 2 600 ученици на възраст между 3 и 20 години и се занимава с широк кръг младежи от различни социални групи. Основните цели на AEJE са да:

  • Насърчава учениците да развиват основните си умения, с цел да постигнат своите собствени цели;
  • Предостави висок стандарт на преподаване, базиран на отлични постижения, взискателност и знания;
  • Да създаде реален „клъстер“ от училища, където учениците могат да се обучават от 3 до 18-годишна възраст;
  • Работи за изграждането на критични и грижливи, конкурентни и будни граждани, които могат да помогнат на собствената си страна да бъде успешна.

Основните дейности на AEJE са обвързани с образование на младежи, но освен това се провеждат и дейности, свързани с образованието за възрастни и ученето през целия живот, касаещи младите хора, които не желаят да се обучават във формална среда.

Лице за контакт: Г-жа Глория Леите f162@aeje.pt

INOVA+ е водеща португалска компания за реализиране и ръководене на международни проекти за иновации, обучение, проучвания и технологично развитие. Нашата мисия е да осигурим знания, управленски капацитет, партньорска и техническа подкрепа, които са необходими за успешната реализация на проекти, свързани с иновация, насочени към нашите потребители. INOVA+ се подпомага от сертифициран обучителен център с богат опит в сфери като иновация в обучението, електронно обучение, управление на социалните умения, професионално ориентиране и кариерно консултиране, устойчиво развитие, научно и технологично образование, предприемачество, мобилност и образование и др.

INOVA+ има опит в успешното участие и координация на над 50 проекта за иновация и проучвания. Тя е първата португалска фирма, представител на малкия и среден бизнес, в класацията на ЕС(с 27 членуващи държави), по участие в програмата FP7. INOVA+ има опит в участието и координацията на различни обучения и образователни инициативи финансирани както по европейски, така и по други програми.

Лице за контакт: Г-жа Ана Рибейро ana.ribeiro@inovamais.pt


 

Skipton Girls’ High School

http://www.sghs.org.uk


new-site-logo-scaled

Skipton Girls’ High School е успешна и изпълнена с живот институция (Академия, Училище), притежаваща водеща роля в страната. Ние имаме инженерна насоченост и сме фокусирани върху персоналното обучение. Ние предизвикваме стереотипите по отношение на пола, окуражавайки младите жени да навлязат в сферата на математиката, науката и инженерството.
Имаме високи очаквания от нашите ученици и ги подкрепяме да постигат най-доброто, на което са способни. Екипът ни се състои от много ентусиазирани преподаватели. Всички те са много добри специалисти в своята област и са много амбициозни по отношение на себе си и на своите ученици.

Skipton Girls е една щастлива и подкрепяща общност, основана на уважение между преподавателите и учениците. Нашите вертикални тюторски групи поддържат атмосфера наподобяваща семейство, като по-големите ученици изпълняват ролята на ментори на по-малките момичета. Извънкласните клубове са друг начин, по който нашите ученици опитват нови дейности, развиват нови интереси и стават едни добре оформени индивиди.

Родителите играят ключова роля в училищния живот и оказват значителна подкрепа за нашата работа.

Лице за контакт: Г-н Род Дайсън dysonr@sghs.org.uk


 

Сдружение „Знам и Мога“

www.znamimoga.org


256696_134631169945063_7971928_o

Сдружение „Знам и Мога“ е НПО, създадено през 2007г. Сдружението работи по национални и Европейски проекти; организира курсове, обучения и дейности в сферата на неформалното и информалното образование. Сдружението е акредитирано като изпращаща, посрещаща и координираща организация по Европейска Доброволческа Служба.
Основните цели на организацията са: да разработва и прилага специализирани програми за развитие на способностите и интелекта на деца, младежи и възрастни; да прилага съвременни методи и технологии за развитието на нетрадиционното обучение на децата и младежите в България; да обучава кадри в областта на нетрадиционното образование;

Нашите основни дейности са: разработване и управление на собствени проекти и програми; участие в национални и международни проекти и програми; организация и съдействие за провеждане в страната на регионални, областни, национални и международни мероприятия с образователен характер; организация на събития като семинари, беседи, дискусии и други форми за обмен на идеи и популяризиране на нетрадиционното образование; осъществяване на контакти и сътрудничество с държавни органи и неправителствени организации, имащи отношение към образованието на децата, младежите и възрастните; културен и образователен туризъм.

Лице за контакт: Г-ца Виктория Христова victoria.hristova@znamimoga.org


 

INnCREASE

http://inncrease.eu


INnCREASE logo final

INnCREASE е висококвалифициран доставчик на иновативни услуги, бизнес консултантски услуги и партньор за реализация на международни проекти за иновация. Една от основните му сфери на дейност е предприемачеството и подкрепата на нови бизнес идеи, чрез предоставянето на адекватна подкрепа за тези, които са изправени пред нови предизвикателства.

Централното място, на което се намират- в най-икономически активната област на Полша, както и тесните връзки с различни организации (университети, изследователски центрове, национални и регионални организации), осигуряват възможност на INnCREASE да изпълнява ролята на доставчик на информация за страната.

INnCREASE действа хоризонтално за насърчаване на иновацията в различни индустрии, работейки активно със заинтересовани страни от различни области, което може да придаде добавена стойност и да допринесе за достигане до по-голям кръг от компании. Разнообразието от засегнатите сфери позволява поддръжката на информация/база от данни за голям кръг от индустрии/ икономически отрасли и предоставяне както на микроикономически, така и на макроикономически данни.

Лице за контакт: Г-жа Катаржина Азеведо inncrease@inncrease.eu