Резултати

Основните резултати от EURO4SCIENCE ще са:

НАБОР ОТ ИНСТРУМЕНТИ ПО КРИМИНОЛОГИЯ

Наборът от инструменти за обучение е достъпен на 4 езика (английски, португалски, български и полски). Той е адаптиран към учебния материал и може да се използва от учениците под наблюдението на техните учители. Наборът от инструменти ще се състои от една основна „кутия“ с инструменти и няколко подкрепящи учебни материала: Ръководство за Учители, Ръководство за ученици и Криминални случаи.

СЕДМИЦА НА КРИМИНАЛИСТИКАТА

Седмиците на криминалистиката ще се проведат в Португалия, Великобритания и България, приобщавайки училищната общност към програма с различни дейности, включващи: обмен на опит по проекти, свързани с обучение по криминология; представяне на криминални случаи и развитие на дейности, свързани с тях; дебати по био-етика; конференции с учителите, учениците и други заинтересовани страни и организации; Панаир на природните науки и др.

Освен това, ще бъдат организирани редица събития за обучение и за разпространение на информация, с цел да се популяризират резултатите по проекта, предстоящите дейности и да се проучат възможностите за усъвършенстване. Това включва семинари за учители (Полша, България и Великобритания), краткосрочен обмен на групи от ученици; международни конференции на тема “Криминалистиката в училище” (Великобритания и Полша).

Всички разработени материали по проекта ще бъдат качени в „хранилището“ с материали и ще са достъпни на английски, португалски, български и полски език. Можете свободно да свалите тези материали и да ги използвате във вашите занимания в училищна или друга среда, където „мотото на криминалистиката“ може да бъде вдъхновение за вълнуващо обучение.