Целеви групи

EURO4SCIENCE работи за следните целеви групи:

 

block1

Учителите по природни науки в Европа

(по-конкретно, науки като биология и химия) и други дисциплини, особено тези разглеждани в гимназиалния етап на обучение

block2

Учениците в Европа: ученици в гимназии

(общообразователни/езикови и професионални), не само тези изучаващи природни науки, но и други дисциплини- хуманитарни и социологически (на възраст около 16 години)

 


 

target_groups scheme

Освен учителите и учениците, проектът цели да достигне и до други групи:

  • Други членове на училищната общност (напр. училищни съветници, родители и семейство)
  • Университети(напр. Департаментите по обучение), които ще бъдат поканени да наблюдават някои от дейностите по проекта
  • Правоприлагащи органи и институции по криминология, които да бъдат помолени за съдействие, като добавят информация от професионална гледна точка
  • Местни/национални медии
  • Широката общественост