O projekcie

W obliczu wyzwań technologicznych, które stoją przed Europą zachęcenie młodych ludzi do kariery związanej z kierunkami ścisłymi jest ważnym wkładem w rozwój wysoko wyszkolonej siły roboczej. Tematyka “CSI” cieszy się ogromną popularnością wśród nastolatków. To może być tematem przewodnim dla innowacyjnej strategii edukacyjnej ukierunkowanej jednocześnie na redukcję wczesnego przerywania nauki oraz na promocję interdyscyplinarności i wymiany kulturowej.

 

logoEU4SCIENCE_assinatura 150ppi

Celem projektu EURO4SCIENCE jest zapewnienie europejskim szkołom innowacyjnych praktyk, narzędzi oraz metodologii, które zaangażują nauczycieli i uczniów w różnym wieku oraz z różnych krajów w interesujące zadania związane z “tematyką CSI”. Nauczyciele z róznych dziedzin będą współpracowali w interdyscyplinarnym projekcie, odkrywającym potencjał edukacyjny “efektu CSI”, który przejawia się we wpływie popularnych seriali, takich jak “Kości” czy “CSI” oraz w popularyzacji zagadnień kryminalistycznych i wykorzystania nowych technologii.

 

Projekt stworzył od podstaw, przetestował, a natępnie wykorzystał Edukacyjny Zestaw Kryminalistyczny oraz zorganizuje trzy tygodnie CSI, podczas których do ciekawych zadań zaangażowane zostały całe społeczności szkolne:

 

 

Edukacyjny Zestaw Kryminalistyczny

składa się z pudełka zawierającego następujące materiały i dokumenty: przewodnika dla uczniów; przewodnika dla nauczycieli; spraw kryminalnych CSI.

“Tygodnie CSI”

zawierają program ćwiczeń takich jak: prezentacja “spraw kryminalnych CSI”; debat bioetycznych; konferencji dla nauczycieli, uczniów oraz innych uczestników; targów naukowych; itp.

 


 

Dodatkowo, w ramach projektu w 4 państwach uczestniczących w projekcie (Portugalii, Bułgarii, Polsce i Wielkiej Brytanii) zrealizowane zostały m.in. następujące działania: warsztaty dla nauczycieli, krótkoterminowe wymiany uczniów, konferencje “CSI@school” działania komunikacyjne i upowszechniające. Poprzez te akcje EURO4SCIENCE dążył do podniesienia jakości oferty edukacyjnej oraz atrakcyjności ścieżek kariery związanych z przedmiotami ścisłymi. Efektem jest obniżenie ilości osób, które przedwcześnie zawieszają naukę oraz integracja uczniów i nauczycieli w bardziej motywującym środowisku naukowym.

Projekt EURO4SCIENCE został dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu ERASMUS+ w celu tworzenia Partnerstw Strategicznych dla edukacji szkolnej. Koordynatorem partnerstwa projektu jest Uniwersytet w Aveiro (Portugalia), a należą do niego także partnerzy z Bułgarii, Polski, Portugalii i Wielkiej Brytanii.