Cele

searching-forensics_photo

Główne cele projektu EURO4SCIENCE to: rozwój i implementacja innowacyjnych rozwiązań, narzędzi oraz metod pracy do szkół; stałe podnoszenie jakości oferty edukacyjnej, zwłaszcza w zakresie atrakcyjności przedmiotów ścisłych oraz wzmacnianie atrakcyjności nauk ścisłych jako związanych z „tematyką CSI”. Przyczynia się to także do obniżenia ilości osób, które przedwcześnie zawieszają naukę oraz integracja uczniów i nauczycieli w bardziej motywującym środowisku naukowym.

 

W szczególności, konkretne cele projektu to:

  • Stworzenie, przetestowanie oraz implementacja Edukacyjnego Zestawu Kryminalistycznego w szkołach w czterech językach (angielskim, portugalskim, bułgarskim i polskim)
  • Organizacja 3 „tygodni CSI” zawierających wiele interesujących zadań dla uczniów i angażujących całą społeczność naukową.
  • Organizacja wydarzeń upowszechniających, wymian uczniowskich oraz innych inicjatyw w 4 krajach UE.

 

Działania projektowe dążą do osiągnięcia następujących celów strategicznych:

 

Promocja interdyscyplinarnego podejścia pedagogicznego poprzez współpracę i wykorzystanie Edukacyjnego Zestawu Kryminalistycznego.
Promocja uczestnictwa nauczycieli w innowacyjnej edukacji poprzez testowanie i wykorzystywanie Zestawu oraz zaangażowanie ich w inne działania w ramach projektu.

Budowa motywacji uczniów i studentów w Europie, aby w przyszłości chcieli związać swoją karierę z naukami ścisłymi. Cel będzie realizowany poprzez zaangażowanie w interesujące działania w ramach projektu.
Obniżanie przedwczesnej rezygnacji z edukacji młodzieży w wyniku przedstawienia jej większej atrakcyjności zajęć oraz zwiększenia wachlarza szans rozwoju zawodowego, zwłaszcza związanego z konkretnymi przedmiotami. W tym celu kładziemy szczególny nacisk na dotarcie z inicjatywą do dziewczynek w wieku szkolnym, aby wyrównywać nierówności rozwojowe płci, i żeby żeńska część uczniów miała równe szanse w przyszłości jak część męska.