Grupy-docelowe

Projekt EURO4SCIENCE jest realizowany dla następujących grup docelowych:

 

block1

Europejscy nauczyciele przedmiotów ścisłych

(biologii oraz chemii) oraz wielu innych przedmiotów nauczanych na poziomie szkół średnich

block2

Europejscy uczniowie: zaczynając od poziomu szkół średnich gimnazjalnych

(zarówno szkoły ogólne jak i zawodowe), nie tylko dla uczniów zaangażowanych w nauki ścisłe, ale także inne dziedziny, jak nauki humanistyczne i społeczne (zakładając 16 lat jako wiek bazowy).

 


 

target_groups scheme

Poza nauczycielami i uczniami, projekt jest ukierunkowany na inne grupy, takie jak:

  • Inni członkowie społeczności szkolnych (m.in. doradcy szkolni, rodzice, rodziny)
  • Uniwersytety (np. wydziały pedagogiczne), które zostaną zaproszone do monitorowania projektu
  • Stróże prawa oraz instytucje zajmujące się kryminalistyką, które zostaną zaproszone do współpracy i posłużą praktyczną perspektywą wykorzystania kryminalistyki i badań
  • Media lokalne oraz ogólnokrajowe
  • Społeczeństwo