Rezultaty

Głównymi rezultatami EURO4SCIENCE Są:

EDUKACYJNY ZESTAW KRYMINALISTYCZNY

Dostępny w 4 językach (angielskim, portugalskim, bułgarskim i polskim), zaprojektowany i skompletowany do wykorzystywania przez uczniów pod nadzorem nauczycieli. Zestaw zawiera główne pudełko/walizkę zawierającą materiały oraz liczne dokumenty uzupełniające, takie jak: przewodnik dla uczniów; przewodnik dla nauczycieli; czy „sprawy kryminalne CSI”.

TYGODNIE CSI

Tygodnie CSI odbyły się w Portugalii, Wielkiej Brytanii oraz Bułgarii i zawierały program ćwiczeń takich jak: prezentacja “spraw kryminalnych CSI”; debat bioetycznych; konferencji dla nauczycieli, uczniów oraz innych uczestników; targów naukowych; itp.


Ponadto zorganizowane zostały wydarzenia w celu promocji rezultatów projektu, jego działań oraz pomysłów na jego wykorzystanie. Te wydarzenia to m.in.: warsztaty dla nauczycieli (Portugalia, Bułgaria, Wielka Brytania), krótkie wymiany uczniowskie, oraz konfernecje “CSI@school” (w Polsce i Wielkiej Brytanii).

Wszystkie ogólnodostępne materiały, stworzone w ramach projektu, są dostępne w zbiorze źródeł po angielsku, portugalsku, bułgarsku i po polsku. Zachęcamy do ściągania tych materiałów i wykorzystywania ich w zajęciach szkolnych oraz innych środowiskach edukacyjnych, gdzie „teamtyka CSI” może posłużyć jako inspiracja do nauki.